Thông báo đăng ký email dành cho sinh viên (đợt bổ sung)

Vừa qua Nhà trường đã triển khai thông báo đăng ký Email (định dạng: MSSV@hcmussh.edu.vn) dành cho sinh viên của Trường. Nhận thấy nguyện vọng và nhu cầu đăng ký sử dụng Email của sinh viên còn nhiều, Nhà trường triển khai đăng ký bổ sung, cụ thể như sau:


1. Đăng ký thông tin khởi tạo tài khoản, bao gồm:
- MSSV, Họ và tên;
- Email cá nhân, số điện thoại liên lạc (dùng để xác thực tài khoản);


2. Địa chỉ liên kết đăng ký thông tin: https://goo.gl/forms/Z2rPb5ttTfx21f9l2 hoặc sử dụng mã QR:


Việc đăng ký sử dụng email sinh viên là cần thiết và bắt buộc, Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa/ Bộ môn thông báo rộng rãi đến sinh viên được biết và thực hiện. Sinh viên đăng ký khởi tạo email của Trường kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/01/2019.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.