Thông báo kết quả đề cử sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana năm học 2020-2021

Căn cứ các tiêu chuẩn và điều kiện xét cấp học bổng Kumho Asiana năm học 2020-2021, Nhà trường đề cử 02 sinh viên có điểm đầu vào cao, có hoàn cảnh khó khăn tham gia dự tuyển học bổng này, cụ thể như sau:

1. 2056160182, A Thơm, Ngành Tâm lý học;
2. 2056200050, Nguyễn Thúy Hằng, Ngành Hàn Quốc học.

Kết quả xét duyệt sinh viên được nhận học bổng sẽ được công bố khi Nhà trường nhận được thông báo từ Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.