Chương trình Học bổng & giải thưởng Kova lần thứ 15 - năm 2017

Theo thông báo của Ủy ban Giải thưởng Kova về việc trao học bổng và giải thưởng KOVA cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lần thứ 15 – năm 2017 như sau:


* Số lượng học bổng:
- Học bổng Kova – Hạng mục Nghị lực: 05 suất (8 tirệu đồng/suất)
- Giải thưởng Kova – Hạng mục Triển vọng: 02 suất (10 tirệu đồng/suất)


* Tiêu chuẩn, hồ sơ: Xem chi tiết tại đây.


* Biểu mẫu: tải mẫu đơn cho hạng mục "Triển vọng" tại đây, tải mẫu đơn cho hạng mục "Nghị lực" tại đây.


Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa/Bộ Môn xét chọn sinh viên theo đúng các tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên, gửi danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên về Phòng trước ngày 30 tháng 5 năm 2016.

* Xem văn bản. 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.