Thông báo đăng ký sử dụng thiết bị “Dốc di động” do tập đoàn Toyota tài trợ

Phòng Công tác sinh viên nhận được thông báo về dự án “Ramp Challengers” nhằm hỗ trợ các sinh viên khuyết tật vận động sử dụng xe lăn do tập đoàn Toyota tài trợ. Mục đích của dự án hướng đến việc tạo cho người khuyết tật một môi trường sống thân thiện và thay đổi nhận thức của xã hội trong việc quan tâm và giúp đỡ người khuyết tật hơn nữa.


Trong khuôn khổ dự án, Tập đoàn Toyota sẽ tài trợ cho 20 sinh viên khuyết tật của Trường thiết bị “Dốc di động” (Portable ramp). Thiết bị có sức chịu tải lên đến 200kg và chỉ nặng 1,5kg nên người sử dụng có thể đem theo bên mình. “Dốc di động” dùng để hỗ trợ các sinh viên khuyết tật vận động di chuyển lên các bậc cao một cách dễ dàng hơn.


Các sinh viên được hỗ trợ sẽ được đọc ấn phẩm “Việt Nam – vì một xã hội không rào cản” và viết một bài cảm nhận về quá trình sử dụng “Dốc di động” trong đời sống.


Nhận thấy đây là một dự án thiết thực và có ý nghĩa đối với các sinh viên khuyết tật đang theo học tại trường, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trong Trường được biết và đăng ký hoặc giới thiệu các sinh viên cần hỗ trợ tham gia chương trình này.
Thời gian nhận đăng ký/ giới thiệu: từ ngày 14/5/2019 đến ngày 27/5/2019.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.