Thông báo xét danh hiệu thi đua, khen thưởng sinh viên NH 2013-2014

Nhà trường sẽ khen thưởng sinh viên và tập thể lớp sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2013-2014 trong Lễ Khai giảng năm học 2014-2015, dự kiến tổ chức vào tháng 9/2014. Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa/Bộ môn tiến hành bình xét thi đua, khen thưởng và gửi về phòng Công tác sinh viên trước ngày 14/9/2014.
Xem hướng dẫn cụ thể.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.