Thông báo Chương trình Du khảo Khu Di tích lịch sử Cách mạng Địa đạo Củ Chi năm học 2018-2019 dành cho sinh viên năm thứ nhất

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến Ban chủ nhiệm các Khoa/ Bộ môn cùng tân sinh viên chính quy khóa 2018-2022 chương trình Du khảo Khu Di tích Lịch sử Cách mạng Địa đạo Củ Chi trong năm học 2018-2019. Thời gian du khảo cụ thể như sau:


1. Thời gian: Từ ngày 21/9 đến ngày 23/9/2018.


2. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy, khóa tuyển sinh 2018-2022 (Bao gồm cả sinh viên Chất lượng cao)


3. Lịch du khảo cụ thể:
  

*Lưu ý: Lịch này thay thế lịch đã thông báo trong Sổ tay sinh viên (Ngày 25/8 và 26/8/2018)

 

Để “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” của Trường diễn ra theo đúng kế hoạch. Phòng Công tác Sinh viên kính đề nghị các Khoa/ Bộ môn thông báo rộng rãi thông tin trên cho sinh viên biết để tham dự.

Tân sinh viên khóa 2018-2022 lưu ý theo dõi thông tin thường xuyên trên website phòng Công tác sinh viên để biết danh sách (theo xe), những lưu ý/hướng dẫn cần thiết khi đi Củ Chỉ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.