Thông báo nhận hồ sơ đăng ký vào ở KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1 (Đợt 2, NH 2017-2018)

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/9/2017. Địa điểm: Phòng CTSV tại 2 cơ sở .

Phòng CTSV thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký vào ở KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV

2. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin vào KTX (tải mẫu đơn);
- Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có)


3. Thời gian và địa điể
m nhận hồ sơ:

- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/9/2017

- Địa điểm: Phòng CTSV tại 2 cơ sở.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.