Thông báo về việc yêu cầu sinh viên cập nhật thông tin cá nhân (lần 2)

Vừa qua Phòng CTSV đã thông báo số 1513 /TB-XHNV-CTSV đề nghị tất cả các sinh viên hiện đang học kiểm tra và cập nhập thông tin cá nhân, để giải quyết các việc như chuyển khoản học bổng, bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội, khi tốt nghiệp có bằng Cử nhân dữ liệu chính xác,…

Tuy nhiên hiện nay còn rất nhiều sinh viên vẫn chưa cập nhật thông tin cá nhân, Phòng CTSV yêu cầu những sinh viên chưa nhập dữ liệu cá nhân nhanh chóng cập nhật.


Thời gian nhập từ ngày ra thông báo đến trước ngày 25/11/2017.


Vì tính chất quan trọng của việc cập nhật dữ liệu, yêu cầu các sinh viên nhập và hoàn thành dữ liệu theo đúng thời gian qui định, để được đảm bảo những quyền lợi như đã thông báo trên, sau thời gian này mọi thắc mắc liên quan sẽ không được giải quyết.


Hướng dẫn: sinh viên truy cập vào trang web này, đăng nhập tài khoản cá nhân của sinh viên > chọn menu “Thông tin cá nhân” > bấm vào “Cập nhật thông tin thường trú, tạm trú” > Kiểm tra và nhập hoàn thiện các thông tin cá nhân cho chính xác > bấm “Lưu” sau khi đã hoàn tất.


Sinh viên thắc mắc vui lòng liên hệ qua email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn, điện thoại 028.38293828 (nội bộ 111).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.