Kết quả đề cử sinh viên nhận học bổng LOTTE năm học 2018-2019

Với mục đích khuyến học và phát triển nguồn nhân lực, năm học 2018 – 2019 Tập đoàn Lotte, Hàn Quốc sẽ trao một số suất học bổng dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các chương trình rèn luyện phát triển bản thân, kết quả học tập khá giỏi trở lên.


Dựa trên các tiêu chí đề ra, sau khi xem xét hồ sơ dự tuyển Học bổng của các ứng viên, Nhà trường đã xem xét, tuyển chọn và đề cử mỗi Khoa/ Bộ môn 01 sinh viên đạt tiêu chuẩn tham gia dự tuyển Học bổng Lotte năm học 2018 – 2019

 


Kết quả xét tuyển sẽ được công bố ngay khi Nhà trường nhận được thông báo chính thức từ đơn vị tài trợ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.