Thông báo phát chứng chỉ Giáo dục thể chất khoá 2011 và một số SV khoá cũ

Lớp trưởng đến phòng Công tác sinh viên (B.002, cơ sở Đinh Tiên Hoàng) nhận chứng chỉ cho lớp trong 2 ngày: 12/3 và 13/3/2015

Xem danh sách được cấp chứng chỉ tại đây.
Lớp trưởng nhớ mang theo thẻ sinh viên khi đi nhận chứng chỉ.
Lớp trưởng cũng đồng thời xem tình trạng thiếu hình của lớp mình tại danh sách này, MSSV được tô màu xanh lá là những sinh viên chưa nộp hình, lớp trưởng thu bổ sung và nộp về phòng Công tác sinh viên trong 2 ngày trên.
Sinh viên chưa nộp hình cần lưu ý:
- Khoá 2011: nộp hình bổ sung cho lớp trưởng.
- Các khoá trước: nộp trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên. (trong 2 ngày 12/3 và 13/3/2015)
- Quy cách nộp hình: tham khảo tại đây.
Nếu có thắc mắc vui lòng gọi 08 38293828 - 111 hoặc email về congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.