Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên học kỳ 2, năm học 2017-2018

Căn cứ vào Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và TCCN theo quyết định 60/2007/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 16/10/2007;
Dựa trên kết quả tự đánh giá rèn luyện của sinh viên và của Ban chủ nhiệm các Khoa/ Bộ môn, Nhà trường đã tiến hành tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2, năm học 2017-2018 của sinh viên hệ chính quy tập trung, chương trình đào tạo chất lượng cao (đối với các Khoa Ngữ văn Anh, Nhật Bản học, Báo Chí, Quan hệ Quốc tế).


* Sinh viên xem kết quả đánh giá rèn luyện sau khi đã tính điểm học tập tại đây


Kết quả rèn luyện là cơ sở để công nhận sinh viên được xét nhận học bổng Khuyến khích học tập, học bổng tài trợ và các nội dung chứng nhận sinh viên có liên quan.
Trường hợp sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về điểm rèn luyện vui lòng liên hệ với phòng Công tác sinh viên (B.002-Cơ sở Đinh tiên Hoàng), hoặc qua địa chỉ email: quoctrong@hcmussh.edu.vn trước ngày 10/10/2018.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.