Nhân sự phòng Công tác sinh viên

1. Lãnh đạo:
- Trưởng phòng:  TS. Nguyễn Thị Kim Loan.
  Phụ trách chung, hành chính, học bổng, chính sách.
  E-mail: kimloanctsv@hcmussh.edu.vn
- Phó Trưởng phòng: TS. Vũ Toản
  Phụ trách nội trú, ngoại trú.
  E-mail: vutoan@hcmussh.edu.vn
- Phó Trưởng phòng: ThS. Võ Bình Nguyên
  Phụ trách đánh giá công tác sinh viên, cựu sinh viên, khen thưởng-kỷ luật, hoạt động Đoàn-Hội.
  E-mail: vbnguyen@hcmussh.edu.vn
2. Chuyên viên:
- ThS. Nguyễn Văn Hải. Phụ trách: công việc hành chính trực phòng tại cơ sở Linh Trung; miễn-giảm học phí; nội-ngoại trú. 
E-mail: nguyenvanhai@hcmussh.edu.vn

- CN. Phan Thị Hồng Hải. Phụ trách: công việc hành chính; quản lý hồ sơ sinh viên hệ VLVH, VLVH- VB2, Chính quy-VB2, Chính quy-Liên thông; thống kê sinh viên tốt nghiệp, xác minh văn bằng, cấp bản sao bằng từ sổ gốc. E-mail: honghai@hcmussh.edu.vn

- CN. Phạm Quốc Trọng. Phụ trách: công việc hành chính; học bổng tài trợ; học bổng khuyến khích học tập; điểm rèn luyện; đánh giá CTSV; trợ cấp xã hội; quyết định cho sinh viên đi nước ngoài; khen thưởng. E-mail: quoctrong@hcmussh.edu.vn

- CN. Trần Chí Quốc. Phụ trách: công việc hành chính; quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp; admin website phòng; đảm bảo chất lượng. E-mail: tranchiquoc@hcmussh.edu.vn

- CN. Vũ Thị Diệu Hà. Phụ trách: công việc hành chính; tình trạng học vụ sinh viên, miễn-giảm học phí. E-mail: vuha@hcmussh.edu.vn

- CN. Võ Thị Như Huyền. Phụ trách: công việc hành chính; quản lý hồ sơ sinh viên hệ chính quy; đảm bảo chất lượng; kỷ luậtEmail: nhuhuyenvo9454@gmail.com

3. Văn phòng làm việc:
- Cơ sở Đinh Tiên Hoàng: Phòng B002, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 10-12 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (028) 38293828 - 111.
- Cơ sở Linh Trung: Phòng P2-01, Nhà Điều hành Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (028) 37243302 - 4201.

- E-mail: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.